utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
 
  Öppen verksamhet  
   
  I den öppna verksamheten erbjuder vi olika aktiviteter i musik, dans, bild och drama för barn, unga och vuxna med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter i alla åldrar. Verksamheten bedrivs i form av kurser och workshops i större och mindre grupper eller som enskild undervisning beroende på de resurser vi har. Vid gruppindelningarna utgår vi från deltagarnas specifika förutsättningar med syftet att skapa harmoniska, fungerande grupper.

Sofie Falkenström som håller i den öppna verksamheten på Kulturcentrum Skåne är rytmikpedagog och sångpedagog, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. I musikverksamheten och i samarbetet med RBU använder sig Sofie av samspelsmodeller för att mötas i musiken där både barn, unga, föräldrar, syskon och andra i barnens närhet tillsammans får glädje av att uppleva musikens skapande och utvecklande kraft.

Är du intresserad av eller har frågor om den Öppna verksamheten
kan du kontakta Sofie Falkenström sofie.falkenstrom@gmail.com.
Meningsfulla möten i musik - om lust, kommunikation och fördjupade relationer.
Musikterapi med funktionshindrade.
C-uppsats av Gitte Pålsson.
Ladda hem och läs >

   
   
 
RBU & KC
 
  Kulturcentrum Skåne och Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) har ett spännande samarbete med inriktning på musikalisk och personlig utveckling för barn.

I Kulturcentrum Skånes Öppna verksamhet, på eftermiddagstid, möts barnen från RBU och Sofie Falkenström i musikaktiviteter som fokuserar på barnens egna möjligheter att möta, uppleva och delta i musiken.

Upplevelse, lust och glädje står i centrum och alla kan delta efter egen förmåga och behov, individuellt eller tillsammans med andra.
  Sofie är musiker, rytmikpedagog och sångpedagog och utbildad vid musikhögskolan i Malmö. I musikterapin och samarbetet med RBU använder sig Sofie av samspelsmodeller för att mötas i musiken där både barn, unga, föräldrar, syskon och andra i barnens närhet tillsammans får glädje av att uppleva musikens skapande och utvecklande kraft.

Projektet startade hösten 2010, tillsammans med Gitte Pålsson. RBU >>

Välkomna önskar vi alla RBU-barn och familjer!
 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Telefon: 046 - 32 08 62
Webbsidan uppdaterad 2017-06-05