utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
 
 
  Utbildning - Reflektion  
   
  Dokumentation
Pedagogisk dokumentation innebär bland annat att studenterna samlar och väljer arbeten som de är stolta över – identitetssamlandet är igång! Resultatet blir en värdefull samling av ansträngningar, framsteg och önskade mål – ett omsorgsfullt tecknat porträtt.

Dokumentation blir ett verktyg både för lärare och studenter att synliggöra och medvetandegöra lärandeprocessen vilket stärker helhetsuppfattningen, självbedömningen och förmågan till själviakttagelse.

Kulturcentrum Skåne använder sig av digital teknik. Vi filmar och fotograferar kontinuerligt undervisningen. Vi dokumenterar också alla målningar, spelar in färdiga sånger, samlar dramaövningar och så vidare.Studenterna får varje dag ett ”dagboksblad” där lärarna som haft undervisning sammanfattar dagen med ord och bild. Detta blir en del av studenternas undervisningsmaterial. Sista dagen i skolveckan skriver studenterna en veckorapport med hjälp av dessa blad samt andra foton som är tagna under veckan.
Reflektion - Ett verktyg för förändring och utveckling i lärandepraxis.
C-uppsats av Christel Nilsson Ringdahl.
Ladda hem och läs>
  Reflektion
Varje dag avslutas med reflektion. Eleverna tränas då i att kritiskt fundera över sin lärandeprocess samt att formulera och uttrycka sig. Vad lär jag mig? Hur gör jag när jag lär mig något? Vad och vem beror det på? Varför lär jag mig det jag lär mig?Eleverna tränas också i att medvetandegöra och kritiskt granska det möte som uppstår mellan lärare - student och mellan student – student. Kan jag som student påverka undervisningen? På vilka sätt undervisar lärarna?Reflektion görs i både stora och små grupper. Lärarna skriver ner vad studenterna säger och läser veckan efter upp vad som sagts. På så sätt får studenterna möjlighet att ännu en gång reflektera över sin egen reflektion.

Genom att synliggöra lärandet får studenterna hjälp att finna vägen till sin inre motivation och på så sätt få igång sin egen konstnärliga drivkraft.
 
 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-07