utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
 
 
  Utbildning - Musik  
   
  Varje student får kontinuerlig undervisning i marimba, slagverk, rytmik/dans och sång/kör under alla de tre åren. Gehörsträning, improvisation, ensemblespel, eget skapande, lyssning och teori är grundstenarna i undervisningen. Puls och rytm har en central plats.Teoretiskt tar vi upp begrepp som puls, rytm, dynamik, klang, frasering, tempo, period. Detta görs oftast i form av diskussion/reflektion där all teori först prövats i praktiken. På så vis får studenterna även tillgång till den intellektuella beskrivningen av deras praktiska musikaliska uttryck.

All undervisning är gehörsbaserad.

I undervisningen ingår att studenterna lyssnar på all sorts musik från hela världen. Det ger studenterna referenser, inspiration och träning i att uppfatta de olika uttrycksmöjligheterna i musik samt bidrar till ökad förståelse för andra kulturer.Marimba
Afrikanskt ensembleinstrument. Det har både en tonal och en slagverks funktion. Den traditionella harmoniken (T,S,D) är central samt puls och rytmik.

Slagverk
Djembe, trumset och diverse slagverksinstrument. Puls, rytm har en central plats i musiken.

Rytmik/dans
Genom rörelse och dans upplever och förstår vi musikens grundstenar så som puls, rytm osv. Vi gestaltar och uttrycker musiken (rytm, tonhöjd, harmonik, karaktär, form, frasering) både i egen improviserad rörelse och i fastlagd koreografi.
  Sång/kör
Vi arbetar med röstens dimensioner det vill säga röstens klang, dynamik, kvalité, och röstläge.

Marimba, slagverk, dans och sång bearbetar var för sig samma musikstycke för att sedan kopplas ihop till en helhet – ensemble.

Studenterna bygger tillsammans med lärarna upp en repertoar för ensemble med kompositioner (egna och andras) som hålls aktuella under hela utbildningstiden.
Vi strävar efter:

Att varje student ska kunna delta och uttrycka sig i ensemblespel och uppfatta puls och rytm både med instrument (även sång) och med kroppen.

Att studenterna kan känna en klar koppling mellan musik och rörelse och genom rörelse kunna gestalta musik.

Att studenterna får en uppfattning om melodik och harmonik.

Att studenterna kan delta och uttrycka sig i sång och kör.

Att studenterna utvecklar sin kroppsmedvetenhet och koordinationsförmåga.


 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-07