utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
 
 
  Utbildning - Drama/Teater  
   
  Ämnet drama/teater är ett stort nästan outtömligt ämne. Därför är det viktigt att i vår utbildning begränsa sig till, fokusera på och förklara vissa delar.

Vi har lagt tonvikt på dramaövningar, storytelling, eget skrivande och framförande av eget material, röst och tal, och i viss mån rollgestaltning.

Drama
I ämnet drama ägnas mycket tid åt rörelse s.k. fys.

Det är nödvändigt att studenterna får kunskap om och får uppleva kroppens fysionomi. Vår kropp är ett av skådespelarnas viktigaste instrument.

Med kroppen kan man uttrycka sig utan ord.

Vi fokuserar på att hitta egna rörelsekedjor passande just de studenter vi har.

Vi delar upp rörelserna i så små delar som möjligt för att sedan sätta ihop dem till större och mer komplicerade rörelser. Alternativt kan gör vi tvärtom, vi går från det stora till det lilla. Genom att öka medvetenheten om kroppen får våra studenter ökad självkänsla och ökad förmåga till konstnärliga uttryck.Ämnet drama innehåller även trygghetsövningar, lekar, improvisationer, samarbetsövningar och övningar i socialt samspel.

Många av övningarna förändras under tidens gång.

Vi konstruerar om övningarna till för oss en adekvat svårighetsgrad.

Våra övningar upprepas ofta tills studenterna behärskar dem, förstår dem och själva kan leda dem.

Ämnet drama ökar också kunskaperna i socialt samspel. våra studenter upplever bl. a. genom leken att inte placera sig själv i centrum. En grundläggande tanke i teaterträning. Studenterna upplever hur reaktioner, utspel tolkas och tas emot av andra studenter och lärare. Här märks tydligt hur samarbete och samspel fungerar eller inte fungerar.

Många av våra invanda mönster och beteenden tas fram och belyses på ett spännande sätt.

Ökad självinsikt leder ofta till ökade behov av att få uttrycka sig.
  Storytelling, röst och tal, gestik
Vi satsar mycket på storytelling och eget skrivande. Studenterna får berätta och skriva historier, dikter eller annat ur verkliga livet. Vi vill att studenterna först tar fram sina egna erfarenheter och skriver ned dem. Dessa texter utgör sedan en grund till studentens repertoar.Texterna tonsätts eller bearbetas på annat sätt med tanke på ett eller flera framföranden. Vi tränar på olika sätt skådespelarens andra viktiga instrument nämligen rösten.

Rösten visar så oändligt mycket av människors känslor. Rösten kan även varieras på många sätt. Våra studenter görs medvetna om röstens dynamik.

Röst och tal kopplas ofta ihop med gester. Gester är ju medvetna eller omedvetna rörelser, vi strävar efter att göra gester så medvetna som möjligt.

Teater
Inom ämnet teater prövar vi på rolltolkning både improvisatoriskt och textbundet.

Vi utgår bl.a. från Shakespeares Romeo och Julia och gör en del etydarbeten kring pjäsen. Vi arbetar med blankversen och låter studenterna få känna på att göra t. ex balkongscenen.

Detta är ett led i att öka förståelsen och intresset för den klassiska teatern.


 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-07