utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
  Nu skrivs historia igen - Musikhögskolan i Malmö och Kulturcentrum Skåne fortsätter samarbeta med universitetskurser!  
   
  Förra året startade samarbetet mellan Kulturcentrum Skåne och Musikhögskolan i Malmö om kurser som vänder sig till personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter. Då skrev vi, Musikhögskolan i Malmö och Kulturcentrum Skåne, historia. Nu är det dags igen!

Människor med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter har inte tillgång till utbildning inom det konstnärliga området och särskilt inte på högskolenivå – trots att det i vårt land finns många med djup begåvning för konstnärliga uttryck. Det är det angeläget att ändra på, särskilt som erfarenheter tydligt visar att utbildning organiserad med djup och kreativitet, teori och praktik ger konkreta och kvalitativa resultat. Olikheter och mångfald är tillgångar i arbete med konst och kultur.

Musikhögskolan i Malmö har i sin strategiplan för framtiden uttalat att det är ett nationellt viktigt kursområde att utveckla. Kulturcentrum Skåne, med lång erfarenhet av eftergymnasialutbildning för personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter, driver frågor om kulturutbildning med utgångspunkt i livslångt lärande och lika villkor. Tillsammans fortsätter vi, Musikhögskolan i Malmö och Kulturcentrum Skåne, att forma kurser inom musikområdet för personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter.

Den nya kursen heter Musikalisk och scenisk gestaltning med Opera som tema, 8 hp. Det är en innehållsrik kurs som både innebär att medverka i en operaproduktion (Grannfejden i samarbete med Operaverkstan, Malmö Opera och Kulturen i Lund), skaffa sig kunskaper om operahistoria och delta i workshops i operaimprovisation. I operahistoria är Sixten Nordström lärare och Sara Wilén och David Hornvall kommer att leda operaimprovisationerna.

Kursplan >

Tidigare skrivet om detta samarbete >

 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Telefon: 046 - 32 08 62
Webbsidan uppdaterad 2017-04-29