utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
  Kulturcentrum Skåne arrangerade internationella temadagar om högskoleutbildning för studerande med utvecklingsstörning den 26-27 november 2009.  
   
  Utgångspunkter för temadagarna var universitetsutbildningarna vid Islands Universitet i Reykjavik och Trinity Collage i Dublin för studerande med utvecklingsstörning samt Kulturcentrum Skånes eftergymnasiala utbildning.
Temadagarnas syfte var att utbyta erfarenheter om läroprocesser, inkludering, forskning, finansiering, hinder och intressanta samverkansformer för att kunna erbjuda högre utbildning för studerande med utvecklingsstörning även i Sverige.

Temadagarna arrangerades i samarbete med Lunds Universitet, Lunds kommun, Nordiska handikappolitiska Rådet och De Lekande Barnens Fond.
   
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Telefon: 046 - 32 08 62
Webbsidan uppdaterad 2017-04-29