utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
 
  Kulturcentrum Skånes ledning består av Heimo Åback, Åsa Wallin Pinhao och Anna Emgård Olsson. Ledningen har det övergripande ansvaret för Kulturcentrum Skånes verksamhet, organisation och resultat.

Vi som jobbar på Kulturcentrum Skåne är Marianne Andersson Embäck ||| Kicki Kjernli ||| Anna Emgård Olsson ||| Jenny Friman ||| Christoffer Modig ||| Mona Månsson ||| Christel Nilsson Ringdahl ||| Elin Nordén ||| Hanna Ringdahl ||| Jonas Seidelin Ringdahl ||| Mikael Skoog ||| Johan Sunesson ||| Åsa Söderling ||| Åsa Wallin Pinhao ||| Jukka Värelä ||| Heimo Åback ||| Mikael “Todde” Åkesson.


 
   
 
 

Christel Nilsson Ringdahl
Utbildningsledare
musiklärare
mail Heimo Åback

heimo åback
 

Christel Nilsson Ringdahl, utbildningsledare och musiklärare, är en av grundarna av Kulturcentrum Skåne. Hon undervisar på utbildningen i ämnet musik tillsammans med Åsa Wallin Pinhao och Mikael Skoog. Christel arbetar också med att leda, formulera och utveckla Kulturcentrum Skånes metoder och pedagogik. En stor del av Kulturcentrum Skånes verksamhet består också av att sprida den pedagogik och de arbetsmetoder som utvecklats under åren. Christel har sedan Kulturcentrum Skånes start frekvent föreläst och spridit denna erfarenhet och kunskap till skola, kulturskola, omsorg med flera som har intresse för att arbeta med kultur och konst för barn/unga/vuxna med funktionsvarianter.

Sedan 1987 har Christel arbetat som pianist, sångerska, komponist och pedagog på teatrar, i musikgrupper och i olika pedagogiska/konstnärliga projekt. Hon är en av musikerna i barnmusikgruppen Fröknarna Klack som har två grammisnomineringar bakom sig för bästa barnproduktion. Hon har studerat vid Skurups Folkhögskola, musiklinjen med inriktning jazz/improvisation och tog musiklärarexamen vid Musikhögskolan i Malmö 1986 samt en magister i musikpedagogik 2002.
Christel undervisar i pedagogik på lärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö samt är en av lärarna i de tre fristående universitetskurserna som Kulturcentrum Skåne erbjuder i samarbete med Musikhögskolan i Malmö: ”Lustfyllt lärande i musik för elever med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter - steg 1 och 2” och ”Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter”.
För närvarande skriver Christel en master i musikpedagogik.

Fram till september 2021 har Christel delvis tjänstledigt och Åsa Wallin Pinhao har tagit över funktionen som utbildningsledare.

 
  Åsa Wallin Pinhao
Bitr. utbildningsledare
musiklärare


heimo åback


Åsa undervisar på utbildningen i ämnet musik tillsammans med Christel Nilsson Ringdahl och Mikael Skoog samt i kulturspaningsämnet tillsammans med Marianne Andersson och Johan Sunesson.
Åsa arbetar också med dans och rörelse på Kulturarbetsplatsen. Åsa Wallin Pinhao tog rytmiklärarexamen vid Malmö Musikhögskola 1999 och fortsatte därefter på en ettårig fördjupningskurs med inriktning på violin och ensemblespel. Sedan dess har hon arbetat som rytmik- och violinlärare vid musikskolor och studieförbund och som musiker i olika musikprojekt.

På Kulturcentrum Skåne har Åsa arbetat sedan utbildningen startade 2001. Åsa är en av lärarna som undervisar i de två fristående universitetskurserna som Kulturcentrum Skåne erbjuder i samarbete med Musikhögskolan i Malmö:”Lustfyllt lärande i musik för elever med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter - steg 1 och 2” och ”Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter”.


  Marianne Andersson Embäck
Bildlärare

heimo åback

Marianne Andersson Embäck arbetar som bildlärare på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Johan Suneson och Jukka Värelä och deltar också i studenternas kulturspaningar tillsammans med Åsa Wallin Pinhao.

Marianne är verksam som konstnär och arbetar framförallt med måleri, teckning och foto.  Hon ställer kontinuerligt ut på gallerier och konsthallar. Marianne har lång pedagogisk erfarenhet från flera konstskolor, t ex Konstskolan Munka, Karleby i Finland och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Hon arbetar även med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö och har också genomfört flera projekt på skolor och äldreboende där hon som konstnär samarbetat med personal, studenter och boende. Marianne har gått Malmö Konstskola Forums 5-åriga utbildning och dessförinnan två år på konstskola i Göteborg.

  Jenny Friman
Kulturpedagog
mail Heimo Åback

heimo åback


Jenny Friman handleder bland annat i fotografi, animation, textbearbetning och leder också bokcirkeln i lättläst litteratur på Kulturcentrum Skånes kulturarbetsplats. Hon arbetar också med att få ut information och marknadsföra projekt och evenemang, skapa informationsmaterial såsom Kulturcentrum Skånes tidning, affischer och flyers samt samordna internkommunikation.

Jenny har en högskoleutbildning inom kultur- och kommunikation med litteraturinriktning och har dessutom tagit kurser i exempel sociologi och bibliotekshistoria. Jenny har även utbildning inom grafiska program såsom inDesign och Illustrator.


  Johan Sunesson
Bildlärare

heimo åback


Johan Suneson är konstnär och bildlärare på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Marianne Andersson och Jukka Värelä. Johan deltar också i studenternas kulturspaning tillsammans med Åsa Wallin Pinhao.

Han arbetar med skulptur, teckning, måleri och performance och har bland bland annat ställt ut på Göteborgs konstmuseum, Färgfabriken, Höörs konsthall och museet för samtidskonst i Sao Paulo (MAC- Usp) och varit på vistelsestipendier/ Artist in recidens i Tyskland, Brasilien och Indien. Suneson är utbildad på konsthögskolan Valand, Nordiska Konstskolan, Gerlesborgsskolan och Grundskolan för konstnärlig utbildning. Han har även gått kursen "Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet" Konsthögskolan Valand och Statens konstråd 2018.


  Åsa Söderling
Drama- och teaterlärare

heimo åback

 

Åsa Söderling utbildade sig till skådespelare i Paris och jobbade där med en fri grupp i ett antal år. I Skåne har hon frilansat som skådespelare, regissör och manusförfattare inom teater och medverkat som skådespelare i ett flertal filmer. Åsa driver även barnteatergruppen Teater Pepino tillsammans med en kollega. Åsa har en fil kand i teoretisk filosofi och lingvistik från Lunds universitet och har även studerat pedagogiskt drama på Malmö Högskola.

På Kulturcentrum Skåne jobbar hon tillsammans med Kicki Kjernli inom teaterämnet och undervisar också i skrivande.


  Christoffer Modig
Musiklärare

heimo åback


Christoffer Modig är musiklärare på kulturarbetsplatsen.
Utbildad musiklärare vid Musikhögskolan Malmö, tog examen 2017.
Även utbildad vid Sjöviks folkhögskola och Bollnäs folkhögskola,
med jazz- och improvisationsinriktning.

Arbetar med instrumentundervisning (gitarr, elbas, trummor, ukulele), ensemble, övningsmetodik, instrumentskapande och musikteori på Kulturcentrum Skåne.Christoffer spelar även i många band och spelar konserter utanför sitt arbete på Kulturcentrum Skåne bland annat i Jazzkollektivet, Grafit, Mollmo, Lukas Björk Outer Quadrant, Boom Boom Orchestra med fler.  Kicki Kjernli
Drama- och teaterlärare

heimo åback


Kicki jobbar tillsammans med Åsa Söderling och undervisar studenterna i ämnet drama/teater samt leder AT-gruppen Koloniteatern. Hon leder även Kulturcentrum Skånes Clowngrupp.

Kicki är utbildad teaterpedagog och har sedan början av nittiotalet arbetat som teaterpedagog i olika sammanhang. Hon har även en utbildning i fysisk teater och är specialutbildad sjukhusclown och har sedan 1995 arbetat som sjukhusclown parallellt med arbetet som teaterpedagog.  Jukka Värelä
Bildlärare

heimo åback


Jukka Värelä är konstnär och arbetar som bildlärare på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Marianne Andersson och Johan Sunesson.
Han är verksam som konstnär sedan 1996 och arbetar framförallt med skulptur, installationer och platsspecifikt offentlig gestaltning.
Jukka har pedagogiskt erfarenhet av kurser, workshops och som gästlärare.

Han är utbildad med Magisterexam från Steneby/ HDK Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.
Jukka driver också Jukka Solutions i Lund/Göteborg med specialkunskaper inom metallgestaltning. Det är en kreativ verkstad och studio där han producerar egna och andras projekt.

 
 
  Anna Emgård Olsson
Föreståndare och Administrativ verksamhetsledare
mail Heimo Åback

heimo åback

Sedan 1995 har Anna Emgård-Olsson varit yrkesverksam inom kulturområdet som administratör, organisatör och producent i Skåne- och Stockholmsregionen. Hon har arbetat på Malmö Opera under uppbyggnaden av Operaverkstan (”Otålighetens Teater”) och inom Malmö Stad som kultursekreterare med fokus på barn och unga. Anna har även varit med under uppbyggnadsperioden av Kulturcentrum Skåne 2000-2002 och hade då fokus på den öppna verksamheten, marknadsföring av den nystartade kulturutbildningen samt undervisade där i ämnet Kulturspaning.

Anna har under flera år varit verksamhetsansvarig för olika socialt inriktade kulturverksamheter Fryshuset i Stockholm samt på Fryshuset i Malmö och är van att undervisa och handleda studenter och personal i olika kontexter bl.a. vid Södertörns Högskola och som enhetschef vid Kulturpedagogiska enheten i Botkyrka Kommun.

Anna har en Fil.kand. vid Lunds Universitet i kulturadministration/konstvetenskap med extra fördjupning i konstpedagogik, personal- och organisationskunskap. Anna har även en masterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap från Södertörns Högskola och påbyggnadsutbildning inom LSS-lagstiftningen vid Ersta Sköndals Högskola. Anna har praktiska kunskaper inom kulturområdet (konst, manusarbete, teater, sång/musik) som skapar förtrogenhet med Kulturcentrum Skånes tydliga inriktning mot konst och kultur. Anna har även gått på Författarskolan Biskops-Arnö/dramatikinriktning, förberedande konstutbildning vid Folkuniversitet och Hantverksakademin i Stockholm med lärlingspraktik vid Stockholms Stadsteater/Marionetteatern.


  Heimo Åback
Administrativ verksamhetsledare


heimo åback

Heimo Åback, adminstrativ verksamhetsledare, är en av grundarna av Kulturcentrum Skåne och upphovsman till projektet ”En självständig teater – av och med utvecklingsstörda” som pågick mellan åren 1994 - 1997 i Studiefrämjandets regi och som resulterade i att Kulturcentrum Skåne bildades. Han har arbetat med kulturverksamhet för personer med intellektuella funktionsvarianter sedan början av 1990-talet.
Heimo har varit Kulturcentrum Skånes administrative verksamhetsledare, med kortare avbrott, sedan starten med ansvar för bl.a. ekonomi, anslagsäskanden, utvärderingar och redovisningar samt kontakt med politiker och bidragsinstanser.

Heimo var basgitarrist i Landskronabandet, Mersey, på 60-talet och har gjort åtskilliga turnéer i Danmark och södra Sverige.

Han och Charlotte Engel startade 1984 musikteatergruppen Månteatern i Lund där han arbetade som ordförande och teaterproducent fram till hösten 1993.”


  Mona Månsson
Ekonomiassistent

heimo åback


Mona Månsson arbetar deltid på Kulturcentrum Skåne och är ansvarig för bokföring och löpande fakturahantering.

Mona har alltid arbetat med människor bland annat som butikschef på JC och efter det som avdelningschef på fruktavdelningen i en dagligvaruaffär. Mona har även varit på Rehabiliteringen i Lund som läkarsekreterare. Genom sina arbeten har hon lärt sig att vara serviceinriktad och bemöta olika slags människor. Mona har gått utbildningar inom bokföring och datorkunskap.


  Hanna Ringdahl
Musiklärare

heimo åback


Hanna arbetar med sång, ensembler, musik och rörelse på kulturarbetsplatsen på Kulturcentrum Skåne. Hanna är rytmik- och sångpedagog och tog examen vid musikhögskolan i Malmö 2013. Hon dansar och spelar västafrikansk och sydafrikansk musik vilket hon studerat mycket i både västra och södra afrika. Hanna skriver musik och framför både sin egen och andras musik i olika konstellationer och produktioner.

Hon är också lärare i de afrikanska slagverksensemblerna på musikskolan i Staffanstorp samt leder kören Prima Donnor i Lund.


  Jonas Seidelin
Kulturpedagog
mail Heimo Åback

heimo åback


Jonas jobbar som kulturkoordinator för AT-gruppen på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Todde och Jenny. Han är utbildad fritidsledare och har alltid arbetat med människor i olika sammanhang. Han har också arbetat mycket på skolor - bl.a. som fritidspedagog, fritidsledare, barnskötare, elevassistent med mera.

På KC jobbar han mycket med filmdokumentation, redigering och musikinspelningar. Jonas är med och leder Kulturcentrum Skånes rockband ”KC Attitude” där han planerar spelningar, repar och komponerar nya låtar tillsammans med de andra bandmedlemmarna.

  Mikael Skoog
Musiklärare

heimo åback


Mikael undervisar på utbildningen i ämnet musik tillsammans med Christel Nilsson Ringdahl och Åsa Wallin. Mikael Skoog har arbetat som professionell musiker/slagverkare sedan 1981. Han har bl.a spelat med Peps Persson, Ola Magnell och en Sexa Epistlar. Mikael har även jobbat mycket som teatermusiker på Studioteatern i Malmö, Helsingborgs Stadsteater samt Månteatern i Lund m.m.
Han har studerat på Fridhems Folkhögskolas Musiklinje i Svalöv, Musicians Institute i Los Angeles samt Musikterapilinjen på Musikhögskolan i Malmö.

Mikael har lång erfarenhet som pedagog för personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter inom Särskolan i Lund, samt på Kommunala Musikskolan i Staffanstorp där han var initiativtagare till ämnet "Musik för barn med särskilda behov".


 

Elin Nordén
Socialpedagog
mail Heimo Åback

heimo åback


Elin arbetar i caféet och med övergripande dokumentation i verksamheten. Hon är utbildad socialpedagog med särskild kompetens inom KBT och mångkulturalitet. Utöver det har hon dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen med hjälp av med AKK – alternativ och kompletterande kommunikation samt lågaffektivt bemötande. Elin har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter.

När det gäller den konstnärliga sidan så har Elin frilansat som ståuppkomiker sedan 2001. Hon har gått kurs i standup på Dramatiska institutet. Med över tusen föreställningar i bagaget på standupklubbar och större scener har hon arbetat både på scen och som arrangör. Elin undervisar också i standup på Fridhems folkhögskola under sommaren och har varit nominerad till Region Skånes kulturpris för sitt arbete med Teckomatorps Humorfabrik.  Todde Åkesson
Kulturpedagog

heimo åback


Todde jobbar tillsammans med Jonas och Jenny med AT-gruppen och har även individuell musikundervisning i elbas och gitarr. Todde jobbar mycket med musik och musikproduktion på Kulturcentrum.

Han har också varit verksam musikant sen 80-talet och spelat bas i många olika sammanhang. Efter musikförkovringar på 80-talet har Todde bl.a. jobbat som heltidsmusikant och sedermera som musik- och ensemblelärare på grund- och gymnasieskolor tills han hittade ”hem” när han började arbeta på Kulturcentrum Skåne.  Lena Johnsson
Hantverkspedagog

heimo åback


Lena Johnsson arbetar som hantverkspedagog på Kulturcentrum Skåne och driver Kulturlabbet på kulturarbetsplatsen där hon lyfter in olika material, hantverk och tekniker i verksamheten. Hon deltar i kulturspaningarna varje vecka tillsammans med Todde Åkesson. Hon arbetar även en del administrativt på KC.

Lena är utbildad hantverkspedagog från Nyckelviksskolan i Stockholm och är även utbildad keramiker. Lena har kurser på studieförbund i olika hantverk främst keramik men även i andra hantverk och i slöjd med olika målgrupper.

 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-07