utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
 
  Arbetsplats  
   
 

Kulturcentrumarbetsplatsen
Kulturarbetsplatsens verksamhet vilar på bred kulturell och konstnärlig bas. De konstnärliga inriktningarna är musik, drama/teater, dans/rörelse och bild/film/foto. I allt konstnärligt arbete som bedrivs, oavsett om det är fråga om teaterföreställningar, musik, video eller konstproduktion, utgår vi från deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och ambitioner.Innehåll
Vi planerar arbetet tillsammans och i det dagliga arbetet har deltagarna inflytande över frågor som val av arbetsområden inom konstnärligt arbete, arbetssätt och utförande. Pedagogisk dokumentation och reflektion ligger till grund för allt arbete på kulturarbetsplatsen, såväl individuellt som i grupp. Vi söker det vi är bra på, utvecklar detta och lär genom reflektion och att själva göra;
learning by doing.

Verksamheten är utåtriktad med målet att bli en del av det etablerade kulturutbudet i samhället. All konstnärlig produktion presenteras för allmänheten med syftet att skapa en mötesplats för alla, oavsett funktionsförmåga. På kulturarbetsplatsen finns bl a rockbandet KC-Attitude, marimbaorkestern Chimurenga, en dansgrupp, en bildgrupp, en tidningsgrupp. I samtliga sammanhang arbetar vi även med foto och film.

Kulturcentrum Skåne och kulturarbetsplatsen söker aktivt efter samverkansformer med olika institutioner och aktörer inom musik, teater och bildkonst ute i samhället.

 

Några exempel på produktioner/samarbeten

Skånes Dansteater
Vi samarbetar sedan flera år tillbaka med Skånes Dansteater och har bland annat genomfört ett projekt med målet att göra en dansfilm ”Five Rooms”.
Ett annat samarbetsprojekt med Skånes Dansteater är dansföreställningen Melody Maker - Katlego där även dansare från Drömmarnas Hus och Aktiva Tjejer medverkade.

Musik i Syd
Kulturcentrum Skånes rockband KC Attitude samarbetar med Musik i Syd i Skapande skolaprojekt och genomför konserter och workshops med och för grundsärskoleelever på mellan- och högstadiet.

Operaverkstan/Malmö Opera och Kulturen
Operaföreställningen Grannfejden - ett samarbetsprojekt med Operaverkstan/Malmö Opera och Kulturen i Lund.
Se föreställning på video >
Läs om föreställningen >

Osanna och sanna historier om Strindberg och mig själv
Utställningen är skapad av Kulturcentrum Skånes bildgrupp och visades på stadsbiblioteket i Lund i ett samarbete med Sommarlund. Läs om projektet >


 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-08